Întrebări Frecvente | iResidence (zona Bucuresti Nord)

Care sunt modalitățile de plată?

Standard

Plata in 2 transe

 • 30% la antecontract
 • 70% la predare

 

Plată eșalonată pe

Stadii ale proiectului

 • 30% la antecontract
 • 25% la finalizarea structurii
 • 30% după montarea ferestrelor
 • 10% după turnarea șapei
 • 5% la predare

 

Plată eșalonată

In tranșe lunare egale

 • 30% la antecontract
 • 70% în tranșe lunare egale

 

Plata în avans

Investiție

 • 75% la antecontract
 • 20% la montarea ferestrelor
 • 5% la predare

În ce condiții se oferă discount?

PLATA ÎN AVANS – INVESTIȚIE

 • 75% la antecontract
 • 20% la montarea ferestrelor
 • 5% la predare

 

PE STADII ALE PROIECTULUI

 • 30% la antecontract
 • 25% la finalizarea structurii
 • 30% după montarea ferestrelor
 • 10% după turnarea șapei
 • 5% la predare

 

ÎN TRANȘE LUNARE EGALE

 • 30% la antecontract
 • 70% în tranșe lunare egale

Care sunt documentele necesare pentru achiziția apartamentului?

Pentru semnarea contractului de rezervare:

 • Copie act de identitate

Achiziție imobiliară de către o persoană fizică:

 • semnarea Antecontractului de Vânzare-Cumpărare: actul de identitate, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • *pentru cetățenii străini: pașaport și certificat de înregistrare fiscală în România (N.I.F./ eliberat de către ANAF)
 • semnarea Contractului de Vânzare-Cumpărare, îți vom pune la dispoziție o copie din Extrasul de Carte Funciară pentru autentificare, o copie a Certificatului Fiscal al vânzătorului, Certificatul de Performanță Energetică în original, Cadastrul imobilului și al locului de parcare.
 • În plus, notarul îți poate cere alte documente considerate necesare pentru finalizarea procedurii de achiziție.

Achiziție imobiliară de către o persoană juridică:

 • Actul Constitutiv, Certificatul de înmatriculare, actul de identitate al reprezentantului.
 • Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau Împuternicire notarială pentru reprezentant.

Se percepe comision la achiziția apartamentului?

Nu.

Cum voi intra propriu-zis în posesia casei după semnarea Contractului de Vânzare?

Cumpărătorul intră în posesia casei prin semnarea Contractului de Vânzare Cumpărare. Vânzătorul va preda în mod concret proprietatea în aceeași zi sau la o dată agreată de către Părți pe baza unui Proces Verbal de Recepție Finală.

Care este modalitatea prin care se va face predarea locuinței?

Cumpărătorul împreună cu reprezentantul dezvoltatorului iResidence va efectua o serie de verificări în interiorul locuinței achiziționate, conform listei din cadrul Procesului Verbal de Recepție Finală (lista presupune, dar fără a se limita la inspectarea ușilor, ferestrelor, instalațiilor electrice și de apă etc). Această etapă este importantă întrucât presupune examinarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a specificațiilor tehnice incluse în anexa contractului. 

În cazul în care cu ocazia recepției finale: 

- cumpărătorul nu va reclama existența unor vicii aparente, Procesul Verbal de Recepție Finală va fi întocmit și semnat fără obiecțiuni. 

- cumpărătorul va reclama existența unor vicii aparente, Părțile vor încheia un Proces Verbal de Recepție Preliminară, urmând că acestea să fie remediate de Vânzător în cazul în care obiecțiunile sunt considerate întemeiate.

Care sunt garanțiile proprietății pe care o cumpăr?

În plus față de garanțiile specifice unei achiziții imobiliare, ce pot fi regăsite în documentațiile din procesul de vânzare – cumpărare, certificarea BREEAM Excellent a proiectului și construcției ansamblului iResidence presupune o aliniere din punct de vedere tehnic și operațional cu standardele internaționale relevante, al căror scop principal este creșterea durabilității construcțiilor, cât și atenuarea impactului ciclului de viață al clădirilor noi asupra mediului. Astfel, garanțiile referitoare la structura clădirii, materialele de construcție și finisaje sunt incluse în certificarea BREEAM.

Unde îmi parchez mașina?

Ansamblul iResidence beneficiază de 2 niveluri de parcare subterană cu 806 locuri dedicate autoturismelor locatarilor, vizitatorilor sau spatiilor comerciale, din care un număr de locuri va fi dedicat mașinilor electrice și dotat corespunzător cu stații de încărcare.

Cât costă locurile de parcare?

Locurile de parcare de reședință au o suprafață de 12,5 mp (5 mx 2,5 m).

Prețurile locurilor de parcare: 17.500 Euro (la care se adaugă TVA) subsol 2, respectiv 18.500 Euro (la care se adaugă TVA) subsol 1

Cât costă boxa pentru depozitare?

Boxa pentru depozitare are o suprafață de 4 mp și este inclusă în prețul apartamentului. 

Cine va administra clădirile ansamblului rezidențial iResidence după recepția finală?

Gestionarea facilităților din complex pe durata de exploatare va fi realizată în primii 3 ani de echipa IBB Imobiliare România, una dintre companiile dezvoltatorului IBB Holding, și ulterior va fi preluată de Asociația de Proprietari. 

Pentru creșterea eficienței mentenanței în perioada de exploatare, cât și pentru respectarea obiectivelor de sustenabilitate pe durata exploatării clădirii, administrarea propriu zisă a ansamblului inteligent iResidence este mediată de tehnologie prin sistem BMS (Building Management System). 

Cum se realizează colectarea și evacuarea deșeurilor menajere?

Ansamblul iResidence este proiectat cu responsabilitate față de mediul înconjurător al prezentului și viitorului și conține facilități care îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții rezidenților în toate aspectele. 

Pentru colectarea deșeurilor există spații desemnate la subsolul clădirilor, marcate corespunzător și dotate cu pompe hidraulice care realizează transferul deșeurilor direct în mașina prestatorului de servicii de salubritate.

În plus locatarii iResidence vor beneficia și de spații dedicate colectării selective a deșeurilor reciclabile. 

Cine va fi responsabil cu întreținerea parcului iResidence?

Echipa IBB Imobiliare România va gestiona întreținerea parcului din centrul ansamblului iResidence în primii 3 ani, ulterior aceste servicii vor fi preluate de Asociația de Proprietari.

Care sunt costurile lunare de întreținere a spațiilor comune din ansamblul iResidence?

Cost per metru pătrat suprafață utilă: 1,7 euro + TVA

Care sunt serviciile administrative?

Pe durata de exploatare a clădirilor ansamblului iResidence locatarii vor beneficia de următoarele servicii administrative: servicii de curățenie (spații comune și exterioare, curățenie mecanizată a subsolurilor clădirii) și evacuare deșeuri menajere; servicii de pază și monitorizare obiectiv, servicii de administrare, IT și contabilitate; servicii de întreținere și mentenanță echipamente (lifturi, întreținere și mentenanță instalații și echipamente aferente) 

Taxa de întreținere acoperă servicii de supraveghere non-stop, ridicarea coletelor rezidenților în una dintre cele două recepții, garantând astfel un acces controlat în întregul perimetru al ansamblului rezidențial.

Ce modificări pot realiza în exteriorul apartamentului? (ex. montarea obloanelor exterioare etc.)

Întrucât pot afecta aspectul clădirilor ansamblului iResidence, nicio modificare exterioară nu este permisă. 

De asemenea modificările exterioare uzuale nu sunt nici necesare în timpul locuirii în ansamblul iResidence datorită performanței termice superioare asigurată din faza de construcție prin fațadele termosistem (vată bazaltică + tencuială decorativă tip Baumit) și tâmplăria de aluminiu + sticlă TRIPAN. În plus încălzirea locuințelor și spațiilor comune din iResidence este asigurată de centrala proprie ansamblului, iar controlul climatizării poate fi realizat prin intermediul dotărilor SMART HOME.

Ce modificări pot realiza în interiorul casei și până la ce dată?

Ansamblul iResidence oferă 35 de tipuri diferite de apartamente cu 2, 3, 4 camere și penthouse, cu toate acestea fiind un proiect elaborat cu echipa proprie de ingineri și arhitecți a dezvoltatorului IBB Holding, se acceptă recompartimentarea unităților prin modificarea partițiilor cu rol neportant, însă doar până la data finalizării structurii din zona în care este achiziționat apartamentul. 

Profită de perioada de flexibilitate a proiectului, contactează echipa de vânzări și programează o vizionare!

La ce nivel de zgomot mă pot aștepta dacă achiziționez un apartament din Faza 1, înaintea finalizării tuturor lucrărilor Fazei 2?

Lucrările Fazei 2 vor fi finalizate în 2026. Întrucât finalizarea Fazei 1 de construcții este preconizată pentru 2025, iar în mod rezonabil apreciem că procesul de mutare și mobilare durează între 2 – 6 luni, nivelul de zgomot provenit din ariile în construcție se va datora, la acel moment, lucrărilor de finisaje, prin urmare se va încadra în norme.