În Bucureștiul prezentului, iResidence din zona Pipera este singurul proiect rezidențial certificat BREEAM Excellent și în stadiu de dezvoltare.

BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) este un standard global care atestă sustenabilitatea unei clădiri în funcție de criterii specifice precum Sănătate & Bunăstare, Performanță Energetică, Management, Transport, Apă, Materiale, Deșeuri, Utilizarea solului și Ecologie, Poluare, Inovație. 

Prin certificarea BREEAM a construcțiilor se realizează o aliniere din punct de vedere tehnic și operațional cu standardele internaționale relevante, al căror scop major este atenuarea impactului ciclului de viață al clădirilor noi asupra mediului într-o manieră robustă și rentabilă.  

Certificarea BREEAM

Nivelul de proiectare și execuție conform BREEAM crește bunăstarea locuitorilor clădirilor certificate, contribuind în același timp la protecția resurselor naturale. Eficiența clădirilor înseamnă sustenabilitate, soluții ecologice, calitatea construcțiilor, eficiența consumului și, implicit, reducerea costurilor de întreținere și exploatare.

Conceput din start cu responsabilitate față de mediu și grijă pentru detaliile care fac viața cu adevărat SMART, iResidence se înscrie odată cu certificarea BREEAM Excellent în top 10%* clădiri proiectate și edificate după cele mai bune practici pentru viitor, cunoscute în mod uzual drept clădiri verzi, din clasa energetică A.
(* conform Manualului Tehnic BREEAM SD 233 2.0)

Ansamblul iResidence este deja înregistrat la organismul de certificare din Marea Britanie sub nr. “BREEAM-0090-7857 iResidence”, întrucât certificarea BREEAM se desfășoară pentru fiecare din următoarele 2 etape: după finalizarea proiectului faza PT+DDE și post execuție.

Descoperă mai jos criteriile și măsurile după care a fost cuantificată performanța ansamblului iResidence și cum poate contribui alinierea la o astfel de certificare la îmbunătățirea stilului tău de viață, cât și la rezolvarea problemelor de mediu și sănătate ce privesc întreaga comunitate.  

Sănătate și bunăstare

În iResidence confortul sporit și îmbunătățirea calității vieții nu sunt doar de nivel declarativ, în linie cu cerințele BREEAM și valorile fundamentale ale dezvoltatorului IBB Holding, sănătatea și siguranța ocupanților clădirii, vizitatorilor și altor persoane din vecinătate sunt asigurate printr-un mix de facilități ale spațiilor de locuit, ansamblului și echipamente care per ansamblu fac viață mai ușoară și apropiată în mod responsabil de natură.

Confort vizual – toate apartamentele au terase generoase și suprafețe vitrate mari la exterior (lumina naturală din belșug, iar în câmpul tău vizual vei avea un parc uriaș), realizându-se astfel o puternică legătură cu natura. Vecinătăți cu regim de înălțime scăzut.

Calitatea aerului din interior – ventilarea spațiilor de locuit și comerciale se va face natural, prin sisteme încorporate în tâmplăria exterioară, parcul din incinta ansamblului iResidence care va contribui la purificarea aerului, atenuând concentrațiile de CO2 și alte elemente nocive, specifice traiului în zona urbană. 

Confort Termic – apă caldă menajeră și confortul termic din spațiile de locuit și cele comerciale sunt asigurate de centrala termică a ansamblului iResidence. 

Performanța acustică – închideri perimetrale de exterior și între apartamente cu zidărie tip BCA YTONG, iar compartimentările interioare se vor realiza din diverse sisteme gipscarton, cu izolație din vată minerală. Fațadele vor fi realizate combinat: termosistem (vată bazaltică + tencuiala decorativă BAUMIT), fațade ventilate (plăci fibrociment și ceramice pe structură din aluminiu extrudat). În plus, ferestrele cu sticlă TRIPAN obțin o performanță superioară pentru izolația fonică și termică. 

Hazarduri naturale - Instalații de detectare, instalații de semnalizare, alarmare, stingere a incendiu (hidranți interiori, exteriori, sprinklere, drencher-e, coloana uscată – utilizată de serviciile de pompieri, rezervoare de incendiu), instalație detectare de noxe (monoxid de carbon), instalație de trape fum, instalații de iluminat de siguranță etc. 

Spații private exterioare care potențează starea de bine - Toate apartamentele au terase generoase.

Accesibilitate

Accesibilitate - Acces direct și amenajat din Sos. București-Nord, artera principală a zonei Pipera, acces facil la rețeaua de transport în comun, acces rapid la autostrada A3 București-Ploiești, cu posibilități de aprovizionare facilă și de agrement în zonă (în vecinătate: Pipera Plaza, Promenada Mall, centrul Mobexpert, zona Băneasa, zona Ștefănești etc. 

Accesele din exterior în fiecare scară de bloc, cât și la Centrul Wellness vor fi prevăzute cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, configurate conform normelor în vigoare. La intrarea în fiecare scară de bloc sunt prevăzute parcări pentru biciclete și trotinete electrice.

Management

Construcția ansamblului iResidence se realizează cu responsabilitate față de mediu și bunăstarea viitorilor locatari, prin practici de management durabil, care vizează toate etapele ciclului de viață al clădirilor complexului, începând din stadiul de proiectare, construcție, punere în funcțiune, predare și continuând cu activități de îngrijire ulterioară – Facility Management – pentru stabilirea și respectarea obiectivelor de sustenabilitate pe durata exploatării clădirii. 

În plus, pentru creșterea eficienței mentenanței în perioada de exploatare, complexul se proiectează cu sistem BMS (Building Management System). Sistemul BMS vizează controlul tuturor echipamentelor instalate într-o clădire sau grup de clădiri, cu scopul reducerii consumurilor și optimizării funcționarii acestora în condiții maxime de confort și siguranță. Gestionarea eficientă a tuturor facilităților din complex, de la curățenie la reparații și întreținere, control acces etc. va fi realizată de una dintre companiile IBB Holding.

Energie

Alinierea la cerințele standardului BREEAM, secțiunea de “performanță energetică”, se traduce pentru viitorii locatari din iResidence în consum redus de energie, grație sistemelor integrate de monitorizare și eficientizare, un trai în clădiri cu emisii de carbon reduse, unde energia necesară spațiilor comune, producerii apei calde menajere și iluminatului exterior este realizată prin instalație de panouri fotovoltaice. 

De la figurat, la propriu, în iResidence îți vei încărca lejer toate bateriile. din cele 960 de locuri de parcare din subteranul complexului iResidence Pipera, un număr de locuri va fi dedicat mașinilor electrice, inclusiv stații de încărcare dimensionate corespunzător.

În plus, pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin asigurarea îndeplinirii performanțelor energetice ale ansamblului iResidence, echipa IBB IMOBILIARE ROMÂNIA, companie din IBB Holding, va gestiona facilitățile din complex pe durata de exploatare, asistată de sisteme integrate și echipamente eficiente energetic.

Transport

Decongestionarea traficului celebru de Pipera și atingerea echilibrului work-life sunt mai aproape decât crezi. Poziționarea excelentă a ansamblului iResidence asigură acces direct și amenajat din Sos. București-Nord, la rețeaua de transport public, autostrada A3 București-Ploiești etc. Complexul este prevăzut cu parcare subterană generoasă, de 960 locuri, iar în suprateran în zona spațiilor comerciale, 22 de locuri.

Poți elimina drumurile inutile cu mașina, întrucât în zonă există multiple variante pentru aprovizionare sau agrement, complexul iResidence este situat în imediata vecinătate a Pipera Plaza, în apropierea Promenada Mall etc.

Încurajăm transportul alternativ de așa natură încât asigurăm facilități chiar și pentru bicicliștii în devenire. Parcul din incinta ansamblului iResidence conține o pistă pentru biciclete, care străbate întregul parc, formând o buclă organică în jurul „insulelor de joacă” și a zonelor de vegetație bogată. În plus, la intrarea în fiecare scară de bloc sunt prevăzute parcări pentru biciclete și trotinete electrice.

Apă

Pentru reducerea consumului de apă potabilă, complexul iResidence este prevăzut cu un rezervor pe două niveluri, destinat stocării apei pluviale pentru irigarea spațiilor verzi. 

Materiale

Materialele de construcție și finisaje, instalațiile și echipamentele sunt de cea mai bună calitate, iar designul spațiilor a fost realizat împreună cu echipa de design interior Phenomena, obținându-se astfel apartamente confortabile, construite la standard superior, funcționale și echipate pentru a crea contexte favorabile unui viitor sustenabil. 

Atât din punct de vedere al extracției, procesării, fabricării cât și al reciclării, materialele utilizate sunt obținute în mod responsabil și au o amprentă redusă de carbon.

Izolația clădirilor iResidence va fi realizată combinat: termosistem (vată bazaltică + tencuială decorativă BAUMIT), fațade ventilate (plăci fibrociment și ceramice pe structură din aluminiu extrudat)

Deșeuri

O veste bună pentru cei care au înțeles că sustenabilitatea nu mai este doar opțională, ci obligatorie, pentru binele nostru comun: clădirile ansamblului iResidence sunt prevăzute cu camere de colectare selectivă a deșeurilor, depozitare în vederea evacuării. Nu doar încurajăm bunele practici, creăm și condiții pentru gestionarea durabilă a deșeurilor într-un mod facil.